бул. Симеоновско шосе № 45, 1700 гр. София

Телефон

+359 88 575 2562

Неподвижно протезиране

Красивите зъби и брилянтната усмивка са вашата лична визитна картичка.
Най-големият стимул за нашата лаборатория е чрез високо качество, перфектно обслужване и иновативни технологии е да запазим тази усмивка за цял живот.

Метало-керамика

Импланти

Основите на красивата усмивка се полагат още в терапевтичният план. Чрез нашето протетично know-how и модерните компютърни методи, днес могат да бъдат изработени 3-D високо прецизни планове за имплантологично протезиране.

Импланти

Подвижно протезиране

С нашите познания и умения ние поддържаме висок стандарт на изработка на зъбните конструкции.
Нашият екип от специалисти разкрива пред вас всички традиционални и иновативни аспекти от зъботехниката.
Като такива ние се стремим почти перфектно да копираме природата и предлагаме индивидуални решения за всеки отделен случай.

Еластични протези

Ортодонтия

Основите на красивата усмивка се полагат още в терапевтичният план.
Чрез нашето протетично know-how и модерните компютърни методи, днес могат да бъдат изработени 3-D високо прецизни и предвидими ортодонтски апарати.
С вашият стоматолог ние бихме могли да планираме в детайли имплантологичното лечение с което оперативната интервенция се улеснява, прецизира и става по-бързо.

Ортодонтия

Допълнителни услуги

На Ваше разположение са и следните допълнителни услуги:

Шини, восъчен моделаж за планиране, временни зъби от пластмаса и ортодонтски модели.

Восъчен моделаж за планиране