ул. „Златен рог“ 16A, ет. 6

София 1407, България

Телефон

+359 88 575 2562

Восъчен моделаж за планиране

Съдействаме за:

  • Планиране на бъдещо лечение

  • Mock-up

  • Презентиране на план на лечение на пациента

  • Планиране на протетични и хирургични водачи

Галерия

Случай 1

Случай 2