бул. Симеоновско шосе № 45, 1700 гр. София

Телефон

+359 88 575 2562

Временни корони

Изработваме всякакъв вид временни корони:

  • Шел корони и фасети - планиране и тестване на бъдещото лечение

  • Заместват финалната конструкция докато тя се изработи

  • Оформяне на гингива във фронталната област и имплантологията

  • Временно-дълготрайни - използват се докато заздравее и се оформи работното поле за финалната реставрация