ул. „Златен рог“ 16A, ет. 6

София 1407, България

Телефон

+359 88 575 2562

Импланти

Имплантологията навлиза се повече като решение за липсващ/и зъб/и. Тези решения стават по-естетични, надеждни и предпочитана опция за повечето Дентални Лекари и пациенти.

Галерия

Случай 1

Случай 2

Случай 3

Случай 4

Случай 5