ул. „Златен рог“ 16A, ет. 6

София 1407, България

Телефон

+359 88 575 2562

Неподвижно протезиране

Красивите зъби и брилянтната усмивка са вашата лична визитна картичка.
Най-големият стимул за нашата лаборатория е чрез високо качество, перфектно обслужване и иновативни технологии е да запазим тази усмивка за цял живот.