бул. Симеоновско шосе № 45, 1700 гр. София

Телефон

+359 88 575 2562

Метало-керамика

Една доказала се във времето технология, която все още намира широко приложение в практиката, особено за дистални реставрации, тотални рехабилитации или бюджетни случай.
Естетично приемлива, предвидима и лесна за изработване и доста надеждна в дългосрочен период.

Галерия

Случай 1

Случай 2

Случай 3

Случай 4