ул. „Златен рог“ 16A, ет. 6

София 1407, България

Телефон

+359 88 575 2562

Фасети

Фасетите започват да заемат все по голям дял в нашата практика поради високата естетика, минимално инвазивна подготовка и надеждният бондиг протокол.

Галерия

Случай 1

Случай 2

Случай 3

Случай 4