ул. „Златен рог“ 16A, ет. 6

София 1407, България

Телефон

+359 88 575 2562

Ортодонтия

Нашата лаборатория предлага ортодонтски пластини, ритейнери, РПЕ апарати и ортодонтски модели в тясно сътрудничество с лекарите по дентална медицина.

Галерия