бул. Симеоновско шосе № 45, 1700 гр. София

Телефон

+359 88 575 2562

Подвижно протезиране

С нашите познания и умения ние поддържаме висок стандарт на изработка на зъбните конструкции.
Нашият екип от специалисти разкрива пред вас всички традиционни и иновативни аспекти от зъботехниката.