ул. „Златен рог“ 16A, ет. 6

София 1407, България

Телефон

+359 88 575 2562

Подвижно протезиране

С нашите познания и умения ние поддържаме висок стандарт на изработка на зъбните конструкции.
Нашият екип от специалисти разкрива пред вас всички традиционни и иновативни аспекти от зъботехниката.