ул. „Златен рог“ 16A, ет. 6

София 1407, България

Телефон

+359 88 575 2562

Акрилни протези

Широко приложими, достъпни ценово, лесни за поддръжка и коригиране при нужда.

Галерия

Случай 1

Случай 2