ул. „Златен рог“ 16A, ет. 6

София 1407, България

Телефон

+359 88 575 2562

Еластични протези

Частични протези с отлична здравина и естетика. Недостатъка им е, че са обемисти и трудни за корекции и поддръжка от пациентите.

Галерия

Случай 1

Случай 2