ул. „Златен рог“ 16A, ет. 6

София 1407, България

Телефон

+359 88 575 2562

Моделно-лети

Най-добрият вариант за частични протези, с отлична стабилност и комфорт за пациентите. Техният недостатък е естетиката но по всички други показатели превъзхождат другите решения за частично протезиране.

Галерия

Случай 1

Случай 2