бул. Симеоновско шосе № 45, 1700 гр. София

Телефон

+359 88 575 2562

Вашата поверителност е важна за нас. Политиката на Dental Lab M.M. е да уважава поверителността ви по отношение на всяка информация, която можем да събираме от вас в нашия уебсайт, https://www.dentallabmm.bg и други сайтове, които притежаваме и оперираме.

Молим за лична информация само когато наистина се нуждаем от нея, за да ви предоставим услуга. Ние го събираме по справедливи и законни средства, с ваше знание и съгласие. Също така ви информираме защо го събираме и как ще се използва.

Съхраняваме събрана информация само толкова дълго, колкото е необходимо, за да ви предоставим заявената услуга. Какви данни съхраняваме, ние ще защитим в рамките на търговски приемливи средства за предотвратяване на загуби и кражби, както и от неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или промяна.

Ние не споделяме лична идентифицираща информация публично или с трети страни, освен когато това се изисква от закона.

Нашият уебсайт може да препраща към външни сайтове, които не се експлоатират от нас. Моля, имайте предвид, че ние нямаме контрол върху съдържанието и практиките на тези сайтове и не можем да поемаме отговорност или отговорност за съответните им политики за поверителност.

Вие сте свободни да откажете нашето искане за вашата лична информация с разбирането, че може да не сме в състояние да ви предоставим някои от желаните от вас услуги.

По-нататъшното ви използване на нашия уебсайт ще се счита за приемане на нашите практики около поверителността и личната информация. Ако имате въпроси относно това как обработваме потребителските данни и личната информация, не се колебайте да се свържете с нас.

Тази политика е в сила от 8 май 2020 г.