бул. Симеоновско шосе № 45, 1700 гр. София

Телефон

+359 88 575 2562

БАЗ
Приемане на управителен съвет на регионална колегия БАЗ София

Уважаеми партньори, бихме искали да Ви информираме, че на събрание на регионална колегия София, Съюз на българските зъботехници (БАЗ), Мариян Маринов, собственик и управител на Дентал Лаб М.М. беше избран за член на управителния съвет на регионална колегия София, Съюз на българските зъботехници (БАЗ).